Zajímáme se o vlastní chov slepic a křepelek. Od vylíhnutí až po finální úžitek (maso, vejce ,násadové vajčka). Prodáváme slepičí vajíčko po 5ti Kč a krepelčí po 4Kč.